Erbil Doğalgaz Çevrim Santrali 132kV Trafo Merkezi Erbil/Irak

PROJECT

Erbil Doğalgaz Çevrim Santrali 132kV Trafo Merkezi Erbil/Irak

LOCATION

Erbil, Irak

BACKGROUNDS

Lon Network, Bara koruma adaptasyon, Mühendislik,Porjelendirme,IEC61850,SBO,Test ve Devreye Alma
 • 132 kV mevcut bara 27 fiderlik bara düzenine 2 hat fideri (Khabat-1 ve Khabat-2) ilave edilmesi işleri
 • Enerji bakanlığı kabul testleri ve fiderlerin devreye alınması
 • Mevcut röle kumanda panolarına uyumlu ilave panoların yapımı
 • SBO(select before operate) özellikli mimik diyagramlara uyumlu ilave kontrol panoları
 • Mevcut ABB REB670 bara koruma rölelerine enerji altında ilave fider adaptasyonu ve röle testleri
 • Kesici,ayırıcı,kontak geçiş direnci testleri,
 • Kesici açma kapama zamanı ölçümü testleri
 • Akım trafosu,gerilim trafosu,oran ve polarite testleri
 • Fiderler ait sekonder fonksiyon testleri
 • ABB Relion 6 serisi rölelerin LON Network uyumlu scada sistemine (Micro-scada) adaptasyonu, ve devreye alınması
 • Proje çizimleri
 • Rehabilitasyon işleri
 • Malzeme onayları

Contact

Want to know more? Contact us about product information and pricing, customer feedback, stockholder services, or just to voice a concern.
Get Started

Get in Touch

© 2020 - All rights reserved