Kalite ve Çevre
BUGÜN VE YARIN İÇİN DEĞER YARATIN

Kalite Politikası

Kalite Politikası Kontrolmatik: ISO 9001: 2015 standardının gerekliliklerini karşılamak için kalite yönetim sistemimizi belgelemeyi, tasdik etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi, Toplam Kalite felsefesine dayalı olarak takım ruhu içinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmayı, Öz değerlendirme süreci ile iş süreçlerini gözden geçirmeyi, performansı iyileştirmeye yönelik önleyici yaklaşımları belirlemeyi, Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerin verimliliğini uluslararası düzeyde rekabetçi seviyeye çıkarmayı, Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları teşvik etmeyi, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi ile entegre olarak teknik ve davranışsal yetkinlikleri arttırma faaliyetlerini yönetmeyi taahhüt eder.

Çevre Politikası

Kontrolmatik:

Çevresel etkileri kontrol altına almak için tüm çevre ile ilgili yasa ve yönetmelikleri gözeterek ve bu farkındalığı sürekli geliştirip uygulamaya koyarak ve çevresel performansımızın etkisini azaltarak çevremizi korumayı ve sürekliliği sağlamayı ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmayı, Tüm yasal gereklilikleri ve çevresel gereklilikleri sağlayarak sürekli iyileştirme sağlamayı, Üretim yatırımlarındaki çevresel etkileri dikkate almayı, Tüm atıklarımızı en aza indirgemeyi, kaynakta kirliliği önlemeyi, mümkün olduğunca geri kazanmayı, geri dönüştürülemez atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde ortadan kaldırmayı, böylece çevre üzerindeki etkilerini azaltmayı, Çevre bilincini artırarak çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve taşeronlarımızı çevre konusunda eğitmeyi, Çevresel performansımızı artırmak için çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeyi Bu amaç ve hedeflere ulaşmak için periyodik incelemeler yapmayı taahhüt eder.

 

SİSTEM ENTEGRATÖR DEVLERİ 2020 LİSTESİ

Kontrolmatik, yakın tarihte yayımlanan Sistem Entegratörü Devleri 2020 Listesine göre Control Engineering tarafından dünyanın en büyük 37. Sistem Entegratörü seçildi.

İletişim

Daha fazla bilgi almak ister misiniz? Ürün bilgileri ve fiyatlandırma, müşteri geri bildirimi, hisse hizmetleri hakkında veya yalnızca endişenizi iletmek için bizimle iletişime geçin.
BAŞLARKEN

İletişime Geçin

E-mail: info@kontrolmatik.com
Phone: +90 (212) 659 24 41
;
© 2020 - Tüm Hakları Saklıdır.
;