Kalite ve Çevre

Kalite Politikası

Kontrolmatik taahüt eder;

  • Kalite yönetim sistemimizi ISO 9001:2015 standardının gerekliliklerini karşılayacak şekilde belgelemek, belgelendirmek ve sürekli iyileştirmeyi,
  • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmayı,
  • İş süreçlerini öz değerlendirme süreci ile gözden geçirmeyi, performansı iyileştirmeye yönelik önleyici yaklaşımları belirlemeyi,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerin etkinliğinin uluslararası rekabet düzeyine çıkarılmayı,
  • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları teşvik etmeyi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artırmaya yönelik faaliyetleri Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile entegre bir şekilde yönetmeyi.