Burkina Faso Kossodo Ağır Akaryakıt (HFO) Enerji Santrali Kapasite Genişletme Projesi, Başkent Ouagadougou’da

Proje

Burkina Faso Kossodo Ağır Akaryakıt (HFO) Enerji Santrali Kapasite Genişletme Projesi, Başkent Ouagadougou’da

Lokasyon

Burkina Faso, Ouagadougou

Bilgilendirme

Mevcut Kurulu Güç : 50 MW

Yeni Kapasite Genişletme Projesi : 50 MW

Burkina Ulusal Elektrik Şirketi (SONABEL), mevcut elektrik sistemine entegre edilecek, yaklaşık 50 MW yeni kapasite kurarak ve devreye alarak Ulusal Enterkonnekte Şebekenin (NIG) üretim kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Bu hedef, Burkina Faso'daki güç kapasitesinin 2020 yılına kadar 1.000 megawatt'a çıkarılmasını amaçlayan Ulusal Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Planının (NPESD) 2016-2020 için stratejik amacının bir parçasıdır. Kurulu kapasitenin bu şekilde artırılması, 2020 yılında ulusal elektrik ihtiyacı karşılanma oranı % 80'e ve ulusal elektrifikasyon oranının aynı dönemde% 45'e çıkarılması ile ilgili hedefleri desteklemektedir.

Projenin özel hedefleri aşağıdaki gibidir:

 • Büyümenin güçlü ve sürdürülebilir olduğu (yılda% 10'dan fazla büyüme gösteren) Burkina Faso'da elektrik talebinin, daha düşük maliyetle, yeterli miktarda ve kalitede ve güvenli bir şekilde üretilen elektrik arzı ile sağlamak;

 • SONABEL hesaplarının konsolidasyonuna katkıda bulunmak ve eski elektrik santrallerini kapatarak finansal durumunu iyileştirmek (eski santrallerin operasyonları çok pahalı ve şehirlerdeki çevre sorunlarının kaynağı);

 • İzole enerji santrallerini Ulusal Bağlantılı Şebekeye bağlamak ve şebeke hatlarının yakınında bulunan yüzlerce belediyenin elektrifikasyonunu sağlamak için oluşturulan programı desteklemek.

Bu, Kossodo'da en az 50 MW'lık yeni bir tesisin kurulmasını, devreye alınmasını ve söz konusu tesisin mevcut elektrik sistemine entegrasyonunu ile sağlanacaktır.

PROJE AMACI

Bu yeni 50 MW'lık tesis projesi, tatmin edici ve kurulu tüm ekipamların güvenilir bir şekilde çalışmasını elde etmek için uygun teknikler kullanılarak optimum ve güvenli çalışma için gerekli olan mekanik ve elektriksel yardımcılardan oluşan üç jeneratör ünitesinden oluşan komple bir dizel enerji santralinin çalışmasını, tasarlanmasını, tedarikini, kurulumunu ve devreye alınmasını içermektedir. Bu santralin tüm jeneratörleri aynı olacak ve her biri aynı güç kapasitesine sahip olacaktır.

PROJE KAPSAMI

Tüm Enerji Santrali ve Şalt Sahası bölümlerinin Elektrifikasyon işlerinin temini, montajı, testi ve devreye alınması.

DETAYLI TEDARİK KAPSAMI

KONTROL SİSTEMİ VE ENSTRÜMANTASYON

 • Ortak kontrol, senkronizasyon ve koruma CCP Paneli
 • SCADA Sunucu Paneli
 • Jeneratör Kontrol Paneli Saha Kurulumu, Test ve Devreye Alma
 • "CoCoS ‐ EDS" motor tanı sistemi Saha Kurulumu, Test ve Devreye Alma
 • Bağlantı kabloları; EDS ‐ Veri Kutusu / CoCoS ‐ EDS ‐ Donanım Sitesi Kurulumu, Test ve Devreye Alma
 • Uzaktan erişim cihazı
 • Elektriksel Enstrümantasyon
 • Kontrol kabloları

ENERJİ SANTRALİ SİSTEMLERİ

 • MVSG - Orta Gerilim Hücre OG Yükseltici Trafo Fideri 15kV, 3150A, 50kA Metal Clad
 • MVSG - Orta Gerilim Hücre OG İstasyonu Trafo Fideri15kV, 3150A, 50kA Metal Clad
 • MVSG - Orta Gerilim Hücre OG Jeneratör Fideri (G1 ‐ G2 ‐ G3) 15kV, 3150A, 50kA Metal Clad
 • MVSG - Orta Gerilim Hücre OG Kaplin Fideri 15kV, 3150A, 50kA Metal Clad
 • Nötr Topraklama Direnci (3 Jeneratör, 2 Yükseltme Trafosu)
 • İstasyon Trafosu 1,6 MVA 15 / 0,4 kV (ONAN, Mineral yağ, +/‐ 2 x 2,5, Geçmeli burçlar)
 • AG Ana Dağıtım Panosu Form‐4 Sabit Tip
 • Ortak Yardımcı CAP Panosu Form‐4 Sabit Tip
 • Ortak Yardımcı Pompa Evi CAPP Panosu Form‐4 Sabit Tip
 • Ana İnşaat Dağıtım MCDP Panosu Form‐4 Sabit Tip
 • Ortak Tahliye CUP Panosu Form‐4 Sabit Tip
 • Kazan Yardımcı BAP Panosu Form‐4 Sabit Tip
 • Ortak PH Havalandırma CVP Panosu Formu‐4 Sabit Tip
 • AC Dağıtım ACDP Panosu For‐4 Sabit Tip
 • Saha Elektrik Dağıtım Panosu, Açık alan tipi, geçici besleme için
 • Motor Yardımcı Panosu (EAP)
 • Motor Radyatör Panosu (ERP)
 • Black‐start Jeneratör Seti Standby 500 kVA
 • DC ‐ Sistem Panosu ve 230 / 24VDC, 230 / 48VDC Akü Şarj Cihazı
 • UPS Sistem Panosu ve 60kVA, 60 Dakika Yedek UPS
 • OG, AG Güç Kabloları (Şalt kabloları dahil)
 • Kablolar için kurulum malzemeleri ve aksesuarları
 • Zikzak Trafo 15 kV, 20 Amp

BİNALAR VE DİĞER İŞLER

 • Atölye ve Depo Binası (~ 10,5 m X 64 m) Elektrifikasyonu
 • Ana Santral Binası (~ 9,3 m X 30 m), Elektrifikasyonu
 • Çevre Aydınlatma Sistemi
 • Elektrifikasyonu; o Yangın Söndürme Binası o Boşaltma İstasyonu o Güç Evi o Pompa evi o Bekçi evi
 • Yıldırım Sistemi
 • Topraklama Sistemi
 • Tesis İletişim / Telefon Sistemi

YÜKSEK GERİLİM (YG) TRAFO MERKEZİ

 • Yükseltici Trafo 70MVA 15/90 kV
 • Trafo Fideri Devre Kesici 90 kV 1600 A, 20 kA
 • Trafo Fideri Ayırıcı Şalteri 1600 A hareket. > 20 kA
 • Trafo Fideri Mesnet İzolatörü
 • Trafo Fideri Akım Trafosu 90 kV
 • Trafo Fideri Parafudr 90 kV
 • HV2 Fideri Kontrol ve Koruma Panoları (2 Trafo)
 • AC Pano Modifikasyonu, DC Pano Modifikasyonu, CT Kutusu, Bara Koruma Paneli Modifikasyonu
 • Çelik yapı
 • Gergi ve Süspansiyon Seti
 • YG İletken, Bara
 • Topraklama Malzemeleri

İletişim

Daha fazla bilgi almak ister misiniz? Ürün bilgileri ve fiyatlandırma, müşteri geri bildirimi, hisse hizmetleri hakkında veya yalnızca endişenizi iletmek için bizimle iletişime geçin.
BAŞLARKEN

İletişime Geçin

© 2020 - Tüm Hakları Saklıdır.