Petrol ve Doğalgaz

Kontrolmatik çözüm ortakları ile petrol rafinerileri ve petrol endüstrisinde tüm elektrifikasyon, enstrümantasyon ve otomasyon çözümlerini sunmakta ve rafinerilerde farklı işletme birimlerinde deneyimlerini paylaşmaktadır.

 • Atmosferik / vakumlu ham üniteler
 • Visbreaker
 • Reformlama (Konvansiyonel ve CCR)
 • Hidrodesülfürizasyon
 • FCCU Sıvı katalitik kırma ünitesi
 • Kükürt geri kazanımı ve TGT (Tail Gas Treating) Baca Gazı Arıtma
 • Alkilasyon
 • İzomerleştirme
 • Dimersol ünitesi
 • Tank sahası ve karıştırma
 • LPG depolama boşaltma / yükleme istasyonları
 • Gaz Flare Ünitesi
 • Besleme ve Altyapı sistemleri

Kontrolmatik farklı coğrafyalarda hem yeni hem de retrofit projeler için elektrifikasyon, enstrümantasyon ve kontrol sistemleri için özel çözümler,hizmetler ve ürünler sunmaktadır

 • Anahtar Teslim olarak E-I&C (Elektrik-Enstrüman-Kontrol) sistemleri
 • Gelişmiş kontroller ve izleme sistemleri dahil olmak üzere tank sahası tasarımı
 • Çok değişkenli kestirim kısıtlama kontrol algoritmaları kullanılarak rafineri birimlerinin gelişmiş kontrolü
 • SIL 3 Derece F&G (Yangın ve Gaz Kontrol) ve ESD (Acil Durdurma) Sistemleri
 • Gaz depolama tesisleri, gaz dışı sıkıştırma
 • Doğal Gaz Boru Hattı taşıma ve dağıtım istasyonları
 • Siber güvenlik
 • İzinsiz giriş ve ısı algılama sistemleri

KONTROLMATİK

Enerji santrallerinin performansını ve verimliliğini artırmaya yardımcı oluyoruz, şalt sahalarının izlenmesi ve güvenliği için tesisler sağlıyoruz ve mümkün olan en düşük kayıplarla elektrik dağıtımına yardımcı oluyoruz. Bunları, özellikle enerji sektöründe faaliyet gösteren müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarladığımız ve uygulamaya koyduğumuz otomasyon sistemleri ve elektrik alt yapıları ile başarıyoruz.

Çözümler

Tek Disiplinli Hizmetlerden Anahtar Teslim Projelere kadar esnek yaklaşım.

TEST VE DEVREYE ALMA HİZMETLERİ

Yüksek Gerilim Test ve Devreye Alma Hizmetleri Kontrolmatik olarak fabrika kabul aşamasından sahadaki test ve devreye alma aşamasına kadar tüm test ve devreye alma çalışmaları, uluslarar

Devamını Oku

YARDIMCI SANTRAL SİSTEMLERİ

Balance of Plant (Yardımcı Santral Sistemleri) , bir enerji santralinde bulunan ana üretim sistemi ve ısı geri kazanım sistemleri dışındaki sistem, bileşen ve yapıları (örn. gaz türbinle

Devamını Oku

OTOMASYON

Otomasyon ve kontrol sistemleri, riskleri en aza indirerek endüstrilerin, proseslerin ve enerji santrallerinin verimli ve güvenli çalışmasını sağlar. İzleme ve raporlama, sistemdeki herhan

Devamını Oku
© 2020 - Tüm Hakları Saklıdır.