Sonuç bulunamadı!...
Kurumsal Yönetim
Şeffaf Yönetim, Güçlü Altyapı

Kurumsal Yönetim dosyalarımıza aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

07.Mayıs.2024
Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu 2023
21.Şubat.2024
JCR Full Report 2023
30.Ocak.2024
Yönetim Kurulu Komiteleri
01.Ocak.0001
Kurumsal Yönetim Komite Çalışma Esas ve Usul Yönetmeliği
01.Ocak.0001
Kontrolmatik Halefiyet Politikası EN
04.Ağustos.2023
Kontrolmatik Halefiyet Politikası
02.Haziran.2023
Esas Sözleşme Güncel
06.Mayıs.2023
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ Çalışma Esas ve Usul Yönetmeliği.pdf
06.Mayıs.2023
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Çalışma Esas ve Usul Yönetmeliği.pdf
06.Mayıs.2023
ADAY GÖSTERME VE ÜCRET KOMİTESİ Çalışma Esas ve Usul Yönetmeliği.pdf
06.Mayıs.2023
ETİK KOMİTESİ Çalışma Esas ve Usul Yönetmeliği
06.Mayıs.2023
DENETİM KOMİTESİ Çalışma Esas ve Usul Yönetmeliği
26.Mart.2021
Ücretlendirme Politikası
01.Ocak.0001
Ücretlendirme Politikası
01.Ocak.0001
Bağış ve Yardım Politikası
26.Mart.2021
Bağış ve Yardım Politikası
01.Ocak.0001
Kontrolmatik Bilgilendirme Politikası
01.Ocak.0001
Kar Dağıtım Politikası
01.Ocak.0001
Kontrolmatik Teknoloji Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu 2022
01.Ocak.0001
Onaylı Tadil Tasarısı
01.Ocak.0001
Onaylı İhraç Belgesi
11.Mart.2022
2021 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
01.Ocak.0001
26.05.2022 Esas Sözleşme-eK Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. Esas Sözleşmesi
11.Mart.2022
2021 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu-Ek Kontrolmatik 2021 Yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu
11.Mart.2022
2021 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
11.Şubat.2022
2021 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
03.Şubat.2022
Yönetici Sorumluluk Sigortası Hk.
02.Haziran.2022
Yönetim Kurulu Komiteleri
30.Haziran.2021
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Güncelleme
30.Haziran.2021
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme-Yönetim Kurulu-3
30.Haziran.2021
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme-Yönetim Kurulu-2
30.Haziran.2021
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme-Yönetim Kurulu-1
30.Haziran.2021
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme-Pay Sahipleri
30.Haziran.2021
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme-Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
26.Mart.2021
Ücretlendirme Politikası-Ek
26.Mart.2021
Bağış ve Yardım Politikası-Ek
13.Nisan.2021
2020 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
01.Ocak.0001
Kontrolmatik 2021 Yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu
08.Mart.2021
Yönetim Kurulu Komitelerinin Görev ve Çalışma Esasları, Komitelerin Oluşturulması Hakkında
08.Mart.2021
Riskin Erken Saptanması Komitesinin Görev ve Çalışma Esasları
08.Mart.2021
Kurumsal Yönetim Komitesinin Görev ve Çalışma Esasları
01.Nisan.2021
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (2020 Yıllık Bildirim)
01.Ocak.0001
Halka Arz Fiyatının Bel. Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değ. Rap. 2020 3.Çeyrek
08.Aralık.2020
Bilgilendirme Politikası
01.Ocak.0001
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu 2021 3.Dönem
01.Ocak.0001
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
01.Ocak.0001
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
01.Ocak.0001
Ücretlendirme Politikası
01.Ocak.0001
Riskin Erken Saptanması Komitesinin Görev ve Çalışma Esasları
01.Ocak.0001
Kurumsal Yönetim Komitesinin Görev ve Çalışma Esasları
01.Ocak.0001
Denetimden Sorumlu Komitenin Görev ve Çalışma Esasları
01.Ocak.0001
Yönetim Kurulu Komiteleri
01.Ocak.0001
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Güncelleme
01.Ocak.0001
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme-Yönetim Kurulu-3
01.Ocak.0001
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme-Yönetim Kurulu-2
01.Ocak.0001
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme-Yönetim Kurulu-1
01.Ocak.0001
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme-Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
01.Ocak.0001
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme-Pay Sahipleri