Sonuç bulunamadı!...
Kurumsal Yönetim
Şeffaf Yönetim, Güçlü Altyapı

Kurumsal Yönetim dosyalarımıza aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Onaylı İhraç Belgesi
Onaylı Tadil Tasarısı
26.Mayıs.2022
Kontrolmatik Technology Articles of Association
26.05.2022 Esas Sözleşme-eK Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. Esas Sözleşmesi
02.06.2022 Yönetim Kurulu Komiteleri
11.03.2022 2021 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
11.03.2022 2021 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu-Ek Kontrolmatik 2021 Yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu
11.03.2022 2021 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
11.02.2022 2021 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
03.02.2022 Yönetici Sorumluluk Sigortası Hk.
30.06.2021 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Güncelleme
30.06.2021 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme-Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
30.06.2021 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme-Yönetim Kurulu-3
30.06.2021 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme-Yönetim Kurulu-2
30.06.2021 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme-Yönetim Kurulu-1
30.06.2021 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme-Pay Sahipleri
13.04.2021 2020 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme-Pay Sahipleri
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme-Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme-Yönetim Kurulu-1
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme-Yönetim Kurulu-2
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme-Yönetim Kurulu-3
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Güncelleme
Yönetim Kurulu Komiteleri
Denetimden Sorumlu Komitenin Görev ve Çalışma Esasları
Kurumsal Yönetim Komitesinin Görev ve Çalışma Esasları
Riskin Erken Saptanması Komitesinin Görev ve Çalışma Esasları
Bağış ve Yardım Politikası
Ücretlendirme Politikası
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Kontrolmatik Bilgilendirme Politikası
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu 2021 3.Dönem
08.12.2020 Bilgilendirme Politikası
Halka Arz Fiyatının Bel. Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değ. Rap. 2020 3.Çeyrek
01.04.2021 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (2020 Yıllık Bildirim)
08.03.2021 Kurumsal Yönetim Komitesinin Görev ve Çalışma Esasları
08.03.2021 Riskin Erken Saptanması Komitesinin Görev ve Çalışma Esasları
08.03.2021 Yönetim Kurulu Komitelerinin Görev ve Çalışma Esasları, Komitelerin Oluşturulması Hakkında
Kontrolmatik 2021 Yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu
26.Mart.2021
26.03.2021 Bağış ve Yardım Politikası
26.Mart.2021
26.03.2021 Bağış ve Yardım Politikası-Ek
26.Mart.2021
26.03.2021 Ücretlendirme Politikası
26.Mart.2021
26.03.2021 Ücretlendirme Politikası-Ek